Følg oss på:

Følg oss på Twitter

Nyttesløs jetlag-medisin

Mange bruker søvnhormonet melatonin mot jetlag etter lange flyreiser. Men forskerne tviler på om det virker.

Del på twitter Del på facebook

Skrevet 14.februar 2006 kl 15:13

Du har kanskje brukt det selv etter en lang og utmattende flytur. Melatonin er et yndet preparat, som blant annet skal hjelpe mot jetlag. Nå hersker det imidlertid stor uenighet om hvorvidt det bør brukes i det hele tatt.

Forskere ved Alberta University i Canada har gjennomgått tidligere studier som er gjort på preparatet. De fant ingen holdepunkter for at melatonin hjelper mot søvnløshet eller for bedre søvn. Risikofritt er det heller ikke, ifølge forskerne.
Melatonin kan forringe sædkvaliteten hos menn, og undersøkelser viser at det påvirker fruktbarheten hos dyr.

Overdreven helsefare
Professor og lege ved Bergen søvnsenter, Bjørn Bjorvatn, er ikke enig i påstandene om at preparatet er uten virkning.

- Mange pasienter har opplevd en effekt av det, og flere studier viser at det har en virkning på blant annet jet lag. Melatonin har også en plass i behandling av døgnrytmeforstyrrelser, og den dokumentasjonen er rimelig god. Det er for øvrig viktig å time behandlingen til bestemte tider, så man bør kunne noe om søvnbehandling for å få et bra resultat. Men jeg kan godt dele noe av skepsisen. Det pågår ingen langtisstudier, så det er svært lite som er rapportert, sier han til Mozon.

Han mener imidlertid at av forskningsmaterialet som finnes, bør de gode studiene telle like mye som de dårlige. Og han ser ingen grunn til å overdrive helsefaren.


- I USA selges melatonin som kosttilskudd, så der har man tatt til orde for å være litt forsiktig. Men hadde det vært snakk om alvorlige bivirkninger ville vi ha sett det til nå, sier Bjorvatn.

God søvnhygiene
Rådgiver Pål-Didrik Hoff Roland, ved RELIS, Produsentuavhengig Legemiddelinformasjon, slutter seg til den kanadiske rapporten som hevder at dokumentasjonen er for dårlig. Han ser ikke bort fra at det er en viss grad av placeboeffekt med i bildet.

- Etter prinsippene man har for legemiddeldokumentasjon holder ikke studiene mål. Et av problemene er at de er alt for små, og vi får neppe store nok studier til å konkludere med at dette er effektivt, sier han.

Hans anbefalning for søvnbehandling er for øvrig i tråd med terapianbefalingene fra Statens legemiddelverk, og går ut på å danne god søvnhygiene . Det vil si å legge seg til rett tid, sørge for mørke og ro på soverommet, og legge problemene fra seg før man går til sengs.

 


Annonse:


Sist endret 14.februar 2006 kl 15:19

[ Annonsere på jenteporten.no | Om jenteporten.no | Kontakt oss | Rettigheter & ansvar ]